Obszary naszej działalności

Promocja

Informacja i wsparcie w szerokim dotarciu do grona odbiorców. Promocja wydarzeń w Kaliszu i okolicach, promocja kultury w Kaliszu.

Edukacja

Podnoszenie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Prowadzenie warsztatów muzycznych, teatralnych i filmowych w Kaliszu oraz szkoleń.

Organizacja

Produkcja i realizacja wydarzeń kulturalnych i budowa międzypokoleniowego centrum kultury. Studio nagraniowe w Kaliszu. Organizacja wydarzeń w Kaliszu i okolicach, promocja kultury w Kaliszu.

Wsparcie

Pomoc artystom, animatorom, zespołom i organizatorom. Fundrasing dla artystów i organizatorów wywodzących się z Kalisza. 


Ważne jest dla nas tworzenie międzypokoleniowego wolontariatu, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.


Planowane projekty

Mobirise
SpragnieniKultury.pl

Nasza Fundacja pragnie stworzyć́ w ramach lokalnych mediów obywatelskich portal informacyjno-edukacyjny – spragnienikultury.pl, którego celem będzie promowanie wszelkich działań kulturalnych na terenie Kalisza i najbliższej okolicy, ukazanie istniejących podmiotów kultury, tła historycznego, a także edukacja kulturalna zmierzająca do zwiększenia udziału w kulturze.

Mobirise
Litania Wolności

Litania Wolności jest przedsięwzięciem kulturalno-edukacyjnym upamiętniającym ważne postacie z historii Polski XX wieku. Litania Wolności jest poświęcona pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, zamordowanego w październiku 1984 roku, a także tym imiennym i bezimiennym, którzy współtworzyli z Nim „Msze za Ojczyznę".

Mobirise
Międzypokoleniowe Centrum Nowej Kultury

Pragniemy aby MCNK w Kaliszu było przestrzenią umożliwiającą organizację wszelkich działań statutowych fundacji: klubu seniora (w godzinach porannych), zajęć rozwijających dla dzieci i młodzieży (w godzinach popołudniowych) oraz koncertów, konferencji, spotkań, paneli, projekcji (w godzinach wieczornych).

Mobirise
Mieszko z Kalisza

Projekt edukacyjno-profilaktyczny "Mieszko z Kalisza" to propozycja dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych opierająca się na pracy w czterech wymiarach.
I rozwijania pasji poprzez warsztaty filmowo-teatralne, muzyczne, itp. oraz zajęcia artystyczne;
II pracy nad dojrzałością emocjonalną poprzez spotkania ze specjalistami;
III formacji katolickiej prowadzącej do dojrzałości w wierze;
IV zaangażowania się w formie wolontariatu w działalność kulturalną 

Skład zespołu

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  • ks. Aleksander Janas – wikariusz Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, od 2012 związany ze Stowarzyszeniem MuzaDei, szczególnie przy organizacji Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal i projektów z nimi związanych, współtwórca wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych.
  • Marta Jaworska – liderka scholii w Parafii  pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, współorganizatorka wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych, uczestniczka Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal, objęta formacją związaną z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.
  • Mateusz Ozimek – lider zespołu Ignis, działającego przy Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, współorganizator wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych, zaangażowany w organizację Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal, objęty formacją związaną z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i wspólnotą „Magnificat” w Kaliszu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Joanna Kurzawa – parafianka Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, przedsiębiorca, kreator i projektant mody.
  • Michał Czarnek – parafianin Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, przedsiębiorca, specjalista w zakresie nieruchomości i odnawialnych źródeł energii.
  • Benedykt Roźmiarek – parafianin Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, Prezes Bractwa Świętego Józefa, Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Kontakt

Email

Napisz do nas.

Darowizna na cele statutowe

PKO Bank Polski

Fundacja Światło i Sól
ul. Augustyna Kordeckiego 3
62-800 Kalisz
NIP 6182187101
REGON 387392394 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie | Polityka Prywatności
© Copyright 2021 - Fundacja Światło & Sól.

Designed with Mobirise site software