Międzypokoleniowe Centrum Nowej Kultury

Pragniemy, aby MCNK w Kaliszu było przestrzenią dedykowaną efektywnej organizacji wszelkich działań statutowych i programowych Fundacji Światło i Sól: klubu seniora (w godzinach porannych), zajęć rozwijających dla dzieci i młodzieży (w godzinach popołudniowych) oraz koncertów, konferencji, spotkań, paneli, projekcji (w godzinach wieczornych). Miejsce to będzie również przestrzenią umożliwiającą przeżycie niedzieli w katolickiej atmosferze i chrześcijańskim tonie.

Naszym celem w ramach MCNK jest stworzenie przestrzeni studyjnej, w której możliwa będzie rejestracja audio-video wszelkiego typu wydarzeń artystycznych z udziałem publiczności. Chcemy, aby jakość materiałów, które powstaną w głównym studiu, była na najwyższym, europejskim poziomie.

Projekt ten składa się na 5-letni plan naszej działalności inwestycyjnej.

1. Wynajęcie, remont i przystosowanie budynków wybranych na Międzypokoleniowe Centrum Nowej Kultury, w którym aranżowana będzie działalność edukacyjno-kulturalna. Będzie to miejsce, w którym prowadzone będą działania z zakresu kształcenia i wychowania do kultury, jak i przez kulturę; zajęcia rozwijające talenty, predyspozycje oraz uzdolnienia dzieci i młodzieży (ich iskrę bożą!), a także przestrzeń dla wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych w harmonii i adekwatnie do różnych grup wiekowych i społecznych.

2. Rozbudowa infrastruktury sprzętowej poprzez zakupienie najwyższej klasy wyposażenia estradowego i studyjnego, a także sprzętu do rejestracji, postprodukcji i transmisji na żywo obrazu i dźwięku.

Pozwoli nam to na realizowanie celów statutowych obejmujących takie działania, jak:

1. Realizowanie programów dostosowanych do okoliczności i uwarunkowań oraz zaadoptowanych do wieku odbiorców.
2. Organizację warsztatów i szkoleń z zakresu rejestracji, postprodukcji i transmisji na żywo obrazu i dźwięku.
3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu wzmocnienie udziału
w kulturze.
4. Formułowanie działań mających na celu promowanie idei wolontariatu ukierunkowanego na powyższe zintensyfikowanie uczestnictwa w sferze kultury i sztuki.
5. Prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej dla każdej grupy wiekowej, szczególnie wykorzystujących formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”.
6. Wspieranie artystów poprzez rejestrację owoców ich twórczej pracy oraz pomoc w dotarciu do szerszego grona odbiorców (emisja na zewnątrz).
7. Promowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego Kalisza, najstarszego miasta w Polsce.

Naszym priorytetem jest zbudowanie silnej organizacji pozarządowej, która wykorzystując nowoczesną technologię, bezapelacyjnie przyczyni się do rozwoju życia kulturalnego w środowisku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.