Historia Fundacji Światło i Sól

Fundacja Światło i Sól powstała w 2020 roku z inicjatywy proboszcza parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, ks. Andrzeja Latonia, który dostrzegł potencjał ks. Aleksandra Janasa, wikariusza tejże parafii.

Ks. Aleksander Janas od 2012 roku jest związany ze Stowarzyszeniem MuzaDei, w ramach współpracy pomaga w tworzeniu Strefa Chwały Festiwal, a także innych działań podejmowanych przez stowarzyszenie MuzaDei. W latach 2016-2020 wspólnie z obecnymi członkami zarządu Fundacji Światło i Sól był odpowiedzialny za prowadzenie radia internetowego Strefa Chwały Radio. W ramach tego projektu udało się nawiązać współpracę z dziennikarzami i osobami rozpoznawalnymi w środowisku tzw. muzyki chrześcijańskiej: Grzegorzem Kasjaniukiem, Agatą Pniewską, Kingą Waliszewską, o. Bartłomiejem Parysem SVD, o. Mateuszem Smolarczykiem OFM, Dominkiem Ćwikłą i innymi osobami, które przygotowywały audycje o zróżnicowanej tematyce. Prowadzenie Strefa Chwały Radio pozwoliło rozpocząć współpracę z wieloma zespołami muzycznymi, wydawnictwami, a także z organizatorami wydarzeń kulturalnych oraz organizacjami pozarządowymi.

 

W latach 2014-2017 ks. Aleksander Janas, Marta Jaworska i Mateusz Ozimek, czyli obecny zarząd naszej fundacji, odpowiadali za przygotowanie corocznej inicjatywy w parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie pod nazwą: „Kreatywne Wakacje”. Były to rekolekcje w formie półkolonii połączonych z warsztatami rozwijającymi pasje i umiejętności dzieci i młodzieży, ubogacone spotkaniami z ciekawymi ludźmi jak Dariusz Kowalski, Agnieszka Cudzich oraz licznymi koncertami.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie ks. Aleksander Janas odpowiadał w diecezji kaliskiej za promocję i przygotowanie duchowe do tego wydarzenia.

Od 2018 ks. Aleksander tworzy w Kaliszu przestrzeń rozwoju dla młodzieży, poprzez systematyczną pracę warsztatową, organizację warsztatów, szkoleń, spotkań i koncertów. W 2019 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Kalisz parafia pw. św. Gotarda w Kaliszu zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem: „Warsztaty filmowo-telewizyjne”, które koordynował ks. Aleksander Janas.
W tym samym roku przy współpracy ze stowarzyszeniem MuzaDei zostały zorganizowane warsztaty „spotyDei” w Kaliszu. Obecnie w ramach fundacji Światło i Sól pragniemy poprzez ciągłą aktywność rozwijać działalność kulturalną docierając do społeczności lokalnej, a z czasem regionalnej. Pragniemy również realizować projekty finansowane ze środków unijnych i samorządowych, szczególnie na początku naszej pracy, dążąc do zbudowania kapitału żelaznego.