W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

ks. Aleksander Janas

wikariusz Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, od 2012 związany ze Stowarzyszeniem MuzaDei, szczególnie przy organizacji Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal i projektów z nimi związanych, współtwórca wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych.

Marta Jaworska

liderka scholii w Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, współorganizatorka wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych, uczestniczka Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal, objęta formacją związaną z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.

Mateusz Ozimek

lider zespołu Ignis, działającego przy Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, współorganizator wielu inicjatyw ewangelizacyjno- kulturalnych, zaangażowany w organizację Rekolekcji Strefa Chwały Festiwal, objęty formacją związaną z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i wspólnotą „Magnificat” w Kaliszu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Benedykt Roźmiarek

parafianin Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, Prezes Bractwa Świętego Józefa, Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Joanna Kurzawa

parafianka Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, przedsiębiorca, kreator i projektant mody.

Michał Czarnek

parafianin Parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu, przedsiębiorca, specjalista w zakresie nieruchomości i odnawialnych źródeł energii.