Spragnieni Kultury.pl

Nasza Fundacja pragnie stworzyć w ramach lokalnych mediów obywatelskich portal informacyjno-edukacyjny – spragnienikultury.pl, którego celem będzie promowanie i popularyzowanie wszelkich zaszczytnych działań kulturalnych na terenie Kalisza i najbliższej okolicy, ukazanie fenomenu istniejących podmiotów kultury, tła historycznego, a także edukacja kulturalna zmierzająca do zwiększenia uczestnictwa i partycypacji w kulturze. Pragniemy, aby z czasem portal obejmował swoim zasięgiem obszar aglomeracji kalisko-ostrowskiej, a docelowo obszar diecezji kaliskiej.

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju komunikacji internetowej, czyli błyskawicznej formy przepływu wszelkiego rodzaju informacji. Fundacja Światło i Sól pragnie wykorzystywać do komunikacji zarówno swoją stronę internetową, jak i kanały w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Dla wzmocnienia przekazu, transparentności emitowanych treści oraz zwiększenia liczby odbiorców niezbędna jest inwestycja w profesjonalny i nowoczesny portal internetowy, który pozwoli odbiorcom na uzyskanie kompleksowej informacji o ofercie kulturalnej, a także na zdobycie wiedzy i umiejętności korzystania z dostępnej kultury.
Dla publikowania relacji z wydarzeń, reportaży, nagrywania „setek” czy też produkcji autorskich materiałów informacyjno-edukacyjnych niezbędny jest zespół kreatywnych, nastawionych na systematyczny rozwój, progres i podnoszenie własnych kwalifikacji ludzi. Przy tego rodzaju realizacji niezbędni są operatorzy kamer, realizatorzy dźwięku, realizatorzy światła oraz realizatorzy wizji i kierownicy planu. Cały sztab niezastąpionych znakomitości i autorytetów w swojej dziedzinie.

Fundacja planuje rozwój w obszarze infrastruktury sprzętowej, ale także pragniemy przenieść́ na wyższy poziom organizacyjny produkcję relacji z wydarzeń, autorskich programów i materiałów informacyjnych. Do tego konieczne jest zbudowanie zespołu ludzi odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań, co będzie oczywistym benefitem dla wizerunku i wzrostu potencjału naszej organizacji.

Strategiczną ambicją naszej fundacji jest zbudowanie przedmiotowego wachlarza oraz swoistego repertuaru wydarzeń kulturalnych, szkoleń, warsztatów, a także uruchomienie produkcji autorskich programów telewizyjnych. Tematyczne audycje będą dotyczyły historycznego rozwoju kultury, artystów i animatorów kultury oraz aktualnie dostępnych podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne. Fundacja chce również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy oraz adaptować się do jego nowożytnych wymagań poprzez produkcję krótkich, dynamicznych relacji video z różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie Kalisza i najbliższej okolicy.

W ramach tego działania niezbędne jest opracowanie odpowiedniej architektury portalu i integracja z nowoczesnymi systemami zarządzania oraz (docelowo) płatnościami online. Ponadto zasadniczym jest opracowanie warstwy wizualnej portalu (grafika) oraz integracja z kanałami społecznościowymi, co pozwoli od pierwszych chwil gromadzić dużą grupę odbiorców. Zbudowanie portalu informacyjno-edukacyjnego zaspokaja bowiem potrzeby lokalnej społeczności, a także nieskrępowaną potrzebę rozwoju naszej organizacji.