Mieszko z Kalisza

Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Mieszko z Kalisza” to propozycja dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych opierająca się na pracy w czterech wymiarach:

– rozwijania pasji poprzez warsztaty filmowo-teatralne, muzyczne, itp.;
– pracy nad dojrzałością emocjonalną poprzez spotkania ze specjalistami;
– formacji katolickiej prowadzącej do dojrzałości w wierze;
– zaangażowania się w formie wolontariatu w działalność kulturalną.
Zwieńczeniem projektu ma być serial o katechumenacie Mieszka I, który zgodnie z hipotezą  stawianą poprzez naukowców mógł pochodzić z Kalisza. W ten sposób pragniemy promować  najstarsze miasto w Polsce oraz Kaliski Gród Piastów na Zawodziu.